promotion image
promotion image

INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss på emmamalena att du känner dig trygg när du handlar hos oss. Vi vill därför informera dig om hur vi framöver använder din information och vilka dina rättigheter är när du handlar hos oss eller när du besöker vår hemsida.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget, emmamalena AB som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

emmamalena AB

Kungshöjdsgatan 3

411 20 Göteborg

Sverige

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556799-8959

Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE 556799895901

Mail: shop@emmamalena.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

emmamalena samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på emmamalenas hemsida emmamalena.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos emmamalena använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

emmamalena samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av emmamalenas hemsida

emmamalena samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant i emmamalenas Community:

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos emmamalena behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

emmamalena kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Profilering

För Prenumeranter kan emmamalena komma att behandla personuppgifter genom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till shop@emmamalena.com. När emmamalena har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Rättsliga grunder för emmamalenas behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. emmamalena behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

emmamalena lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav. Som Prenumerant i emmamalenas community lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter

emmamalena kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som emmamalena samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför emmamalena och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. emmamalena kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata emmamalenas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

emmamalena strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer emma och malena utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför emma och malena måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om emmamalena har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att emmamalena lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till emmamalena AB, Kungshöjdsgatan 3, 411 20 Göteborg, Sverige eller mejla till shop@emmamalena.com.Dina önskemål kommer besvaras av emmamalena snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är emmamalena skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. emmamalena använder bland annat Googles annonstjänster.

Eventuella ändringar av emmamalenas integritetspolicy

emmamalena förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer emmamalena att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med emmamalena innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta oss.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

emmamalena AB

Kungshöjdsgatan 3

411 20 Göteborg

Sverige

E-post: shop@emmamalena.com

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556799-8959

5.0

148 recensioner på GoogleGoogle Logo

Vänner som delar vår passion

Vi älskar att lära känna nya människor, folk som delar vår passion för havet, kusten, kvalitet, hantverk och design. Och allt annat magiskt i livet. Här får du träffa några av dem, som precis som vi gillar tidlöst och stilrent.