Kortspel - emmamalena
promotion image
promotion image

Kortspel

Kortspel betyder semester och gemenskap. Hos oss åker korteken ofta fram och visst har vi våra favoritspel. Här kommer reglerna till Hollywood.

KORTSPEL - HOLLYWOOD

Antal spelare: 4-6

Ni behöver två kortlekar med 4-6 jokrar.

Alla deltagare får 10 kort, resterande lek läggs i en hög mitt på bordet med baksidan upp. Översta kortet läggs bredvid med baksidan nedåt.

Spelet går i 6 omgångar. Varje omgång har olika mål.

Omgång 1: Två triss

Omgång 2: En triss och en stege (samma färg) med 4 kort

Omgång 3: Två stegar med 4 kort (samma färg i en stege, annan färg i andra stegen)

Omgång 4: Tre triss Omgång 5: Tre stegar med 3 kort(samma färg i resp stege, olika färg i varje stege)

Omgång 6: Två triss och en stege med 4 kort (samma färg i stegen) + UTGÅNG (Minnesramsa: 6-7-8-9-9-10)

Den i tur att spela kan välja kortet som är synligt eller ta översta kortet i dolda högen. Om inte spelaren tar synliga kortet kan övriga spelare ta det synliga kortet, men måste då plikta genom att ta ett extrakort i dolda högen. Om flera spelare vill ha kortet vinner den som är närmast i turordning. Det gäller att på handen bygga upp omgångens mål, då får dessa läggas upp framför spelaren på bordet (när det är spelarens tur). När du har lagt ut omgångens mål så får du fortsätta att bygga på övriga medspelares (och egna) utlagda kort. Triss kan då bli fyrtal, femtal etc. Stegar kan byggas ut (ess kan vara både ett och fjorton). Joker kan ersätta valfritt kort, men två jokrar får inte läggas ut i en triss eller bredvid varandra i en stege.

När en spelare lagt ut alla sina kort är omgången slut och alla övriga spelare erhåller straffpoäng för kort på handen.

Ess: 15 poäng,

tvåa till nia: 5 poäng,

tia-kung: 10 poäng,

joker: 25 poäng.

För sista omgången gäller speciella regler, där måste målet omfatta alla kort på handen och det sista kortet måste tas från den synliga eller dolda högen. När en spelare går ut på sista omgången, kommer alla övriga spelare att få straffpoäng för alla sina kort på handen.

Vänner som delar vår passion

Vi älskar att lära känna nya människor, folk som delar vår passion för havet, kusten, kvalitet, hantverk och design. Och allt annat magiskt i livet. Här får du träffa några av dem, som precis som vi gillar tidlöst och stilrent.