promotion image
promotion image

Kortspel

Vi spelar kort

Kortspel betyder semester, lov och gemenskap. Hos oss åker kortleken ofta fram och visst har vi våra favoritspel. Här kommer reglerna till några av dom. Först ut är Hollywood.

KORTSPEL - HOLLYWOOD

Antal spelare: 4-6

Antal kort: Två kortlekar med 4-6 jokrar.

Alla deltagare får 10 kort, resterande lek läggs i en hög mitt på bordet med baksidan upp. Översta kortet läggs bredvid med baksidan nedåt.

Spelet går i 6 omgångar. Varje omgång har olika mål.

Omgång 1: Två triss

Omgång 2: En triss och en stege (samma färg) med 4 kort

Omgång 3: Två stegar med 4 kort (samma färg i en stege, annan färg i andra stegen)

Omgång 4: Tre triss Omgång 5: Tre stegar med 3 kort(samma färg i resp stege, olika färg i varje stege)

Omgång 6: Två triss och en stege med 4 kort (samma färg i stegen) + UTGÅNG (Minnesramsa: 6-7-8-9-9-10)

Den i tur att spela kan välja kortet som är synligt eller ta översta kortet i dolda högen. Om inte spelaren tar synliga kortet kan övriga spelare ta det synliga kortet, men måste då plikta genom att ta ett extrakort i dolda högen. Om flera spelare vill ha kortet vinner den som är närmast i turordning. Det gäller att på handen bygga upp omgångens mål, då får dessa läggas upp framför spelaren på bordet (när det är spelarens tur). När du har lagt ut omgångens mål så får du fortsätta att bygga på övriga medspelares (och egna) utlagda kort. Triss kan då bli fyrtal, femtal etc. Stegar kan byggas ut (ess kan vara både ett och fjorton). Joker kan ersätta valfritt kort, men två jokrar får inte läggas ut i en triss eller bredvid varandra i en stege.

När en spelare lagt ut alla sina kort är omgången slut och alla övriga spelare erhåller straffpoäng för kort på handen.

Ess: 15 poäng,

Tvåa till nia: 5 poäng,

Tia-kung: 10 poäng,

Joker: 25 poäng.

För sista omgången gäller speciella regler, där måste målet omfatta alla kort på handen och det sista kortet måste tas från den synliga eller dolda högen. När en spelare går ut på sista omgången, kommer alla övriga spelare att få straffpoäng för alla sina kort på handen.

KORTSPEL - SKITGUBBE

Kortspelet Skitgubbe är alltid spännande och enkelt att spela. Det är bra att vara 2-4 spelare, kanske är 3 spelare det mest ultimata.

Antal kort: 52
Given: Varje spelare ska ha 3 kort på handen. 3 kort på bordet med baksidan uppåt och 3 öppna kort ovanpå de 3 som ligger på bordet. Totalt 9 kort var. Resterande kort placeras med baksidan uppåt. Vänd det översta kortet och lägg bredvid högen bed framsidan uppåt.

Det här går spelet ut på: Spelet har två rundor. I den första rundan gäller det att samla på sig kort till andra rundan, där det handlar om att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt.

Spelet

Spelaren som sitter efter utdelaren ska nu lägga ett eller flera kort ovanpå det uppvända kortet. Därefter är det nästa spelares tur. Denna spelare ska nu lägga ett eller flera kort ovanpå korten som den förre spelaren lade. Sedan fortsätter resten av spelarna på samma vis. Vilka kort som kan läggas beskrivs under "Regler för att lägga kort i Skitgubbe".

När en spelare lagt kort på högen så dras nya kort från högen. Spelaren ska alltid dra så många kort att den har tre kort på handen. Har spelaren redan tre eller fler kort på handen efter att den lagt kort på högen så dras inga nya kort.

Målet med spelet

Spelet går ut på att först bli av med alla kort man har på handen. Eftersom man hela tiden drar nya kort från högen så kan detta inträffa först när det är slut på kort i högen. Den spelare som på slutet ensam sitter med kort kvar på handen blir "skitgubbe", och är därmed spelets stora förlorare.

Regler

 • Färgen på korten har ingen betydelse i Skitgubbe.
 • Korten värderas i skitgubbe enligt följande: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, knekt, dam, kung, ess. Där 2 är lägst och ess är högst.
 • Kort med värdet 10 är speciella i Skitgubbe. De vänder bort alla kort i den uppvända korthögen då de läggs (de bortvända korten används inte mer i spelet). Kort med värdet 10 är därmed det bästa kortet man kan ha i Skitgubbe, eftersom de vänder bort alla kort oavsett värdet på dom.
 • Kort med värdet 2 sänker valören på liggande kort. Spelaren lägger en 2:a och sedan ytterligare ett kort som då endast behöver vara högre än 2.
 • En spelare måste slå ett kort som har samma eller högre värde än kortet som ligger överst i högen (enda undantaget är om en 10:a eller 2:a slås).
 • Om en spelare har flera kort av samma värde, t.ex. tre stycken damer, så kan spelaren välja att lägga ett eller flera av dessa kort vid samma tillfälle.
 • Om en spelare inte kan slå ett kort som uppfyller kraven så kan spelaren "chansa" genom att dra och vända upp ett kort från talongen. Uppfyller det dragna kortet kraven så läggs det på korthögen och det blir nästa spelares tur. Uppfyller kortet inte kraven så får spelaren ta upp samtliga kort i korthögen till sin korthand. Spelaren kan även välja att direkt ta upp den korthögen till sin korthand utan att "chansa".
 • Om det hamnar fyra kort av samma värde i följd på korthögen så vänds högen bort (dessa kort används inte mer i spelet). Detta kan ske om det t.ex. ligger två stycken kungar i följd på högen och den aktuella spelaren lägger dit ytterligare två kungar. Det sker även om en spelare har fyra kort av samma värde och slår alla dessa fyra kort samtidigt.
 • När en spelare har vänt bort en korthög (med en 10:a eller med 4 lika kort i följd) får spelaren lägga ut ett eller flera nya kort på den tomma platsen där korthögen låg. Spelaren kan då lägga ut vilket kort som helst, eftersom det inte finns något kort som spelaren måste slå över.

KORTSPEL - STRESS

Stress är roligt och fartfyllt kortspel för två personer.

Antal kort: 52
Given: Varje spelare tilldelas halva kortleken var och lägger ned fyra öppna kort var.

Regler:

 • Spelet går ut på att bli av med sina kort först.
 • Varje spelare placerar ett kort mitt på bordet jämte varandra.
 • Spelarna ska nu, med hjälp av de fyra öppna korten på bordet bygga stegar för att bli av med sina kort.
 • Det ska gå så snabbt som möjligt, båda spelarna får lägga hela tiden

Så fort det fattas kort i de öppna korten lägger spelaren ned från handkorten. Om det finns fler kort av samma valör så får spelaren lägga ihop de korten till en enda hög. Man behöver inte vänta in den andre spelaren och man kan lägga båda lägre och högre kort på de två högarna på bordet.

Stress

När båda högarna visar samma valör så gäller det att skrika STRESS så snabbt som möjligt och slå på den högra spelhögen. Den spelare som gör detta snabbast får dela ut en av spelhögarna till den andra spelaren. Viktigt är att blanda korten man tar upp.

Om ingen spelare kan lägga

När ingen har något kort som passar kan börjar en ny omgång med kort från handkorten. Spelarna tar alltså varsitt kort och lägger samtidigt på spelhögarna, precis som i början av spelet. Om ena spelaren fått slut på handkort så får den andra spelare ge ett kort så båda kan lägga samtidigt.

Om båda spelarna saknar handkort och inte kan lägga från de öppna korten måste båda ta upp varsin spelhög.

Spelet är slut när en spelare blivit av med alla kort.

5.0

138 recensioner på GoogleGoogle Logo

Vänner som delar vår passion

Vi älskar att lära känna nya människor, folk som delar vår passion för havet, kusten, kvalitet, hantverk och design. Och allt annat magiskt i livet. Här får du träffa några av dem, som precis som vi gillar tidlöst och stilrent.